>>Quy tắc sự kiện
apple_reward
Thưởng
Đã đặt chỗ:
0
Danh Hiệu đặt chỗ - Thế Hệ Mạo Hiểm
50,000
9999 Zeny + 999 Pha Lê
100,000
Sổ Sưu Tầm Cũ
150,000
Sổ Tay Học Viện Thế hệ Mới (Cài Tóc)
200,000
Ba Lô Lễ Trại Hè
250,000
Thú Cưỡi Hamster (30 ngày)
300,000
Quay Trứng
Đặt chỗ, vô số quà chờ bạn lấy!
Quà sang tiền triệu đang chờ bạn
MacBook Pro chờ bạn lấy
Quay 120 lần nhận Thẻ Cào 200K VNĐ
Giới hạn 100 thẻ, đến trước nhận trước
Thú Cưỡi Hiếm thỏa sức nhận
Đạo cụ hiếm, Kim Cương nhặt liền tay
backpack>> Túi Đồ Thưởng
Sự kiện đã kết thúc
draw_reward_1
10.000 Zeny
Quay 10 lần
draw_reward_2
1.000 Pha Lê
Quay 20 lần
draw_reward_3
Cần Câu Tự Động *1
Quay 30 lần
draw_reward_4
Hộp Bản Vẽ Cài Tóc Cơ Bản *1
Quay 50 lần
draw_reward_5
Thú Cưỡi Đại Tượng (vĩnh viễn) *1
Quay 100 lần
draw_reward_6
Số lượng có hạn, đến trước nhận trước
Quay 120 lần
Đặc Sắc
Trang Chủ
Thưởng
Quay Trứng
Đặc Sắc
Trang Chủ
Thưởng
Quay Trứng
Đặc Sắc
Tải ROX ngay